Lưu trữ thẻ: Xương cá ngừ đại dương #Big Sale Qúy 3/2023

#Big Sale Qúy 3/2023 Vựa bán Lườn cá ngừ!

Vựa bán Lườn cá ngừ!  Giá lườn cá ngừ đại dương: 175.000 đ/kg Quy cách: Lườn