Lưu trữ Danh mục: Hải sản gôm nay

#New sale quý 2/2024- Bảng giá ngao- sò- ốc- hến rẻ?

Bảng giá ngao- sò- ốc- hến rẻ? Bảng giá hải sản ốc sò tại TP.HCM

#New sale quý 2/2024- Bảng giá hải sản nước ngọt – cá đồng ở đâu?

Bảng giá hải sản nước ngọt – cá đồng ở đâu? BẢNG GIÁ HẢI SẢN

#New sale quý 2/2024- Bảng giá hải sản tươi rẻ?

Bảng giá hải sản tươi rẻ? BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI CỦA KIM ĐÔNG HY

#New sale quý 2/2024- Bảng giá hải sản Khô – Muối lấy ở đâu?

Bảng giá hải sản Khô – Muối lấy ở đâu? BẢNG GIÁ HẢI SẢN KHÔ-MUỐI

#Big sale quý 4/2023- Hải sản biển khô bán ở đâu?

Hải sản biển khô bán ở đâu? Hải sản biển khô TPHCM chất lượng cao

#Big sale quý 4/2023- Điểm bán Hải sản ngộp?

Điểm bán Hải sản ngộp? Hải sản ngộp của Kim Đông Hy Giá bán: liên

#Big sale quý 4/2023- Món ngon từ Con ruốc đỏ?

Món ngon từ Con ruốc đỏ? Sản phẩm: Con Ruốc Giá bán: – Ruốc tươi: 100.000

#New sale quý 4/2023- Rong nho biển bán giá tốt?

Rong nho biển bán giá tốt? Sản phẩm: Rong nho tươi : Giá bán : 200 k/ kg

#New quý 3/2023- Con ruốc biển giá sỉ?

Con ruốc biển giá sỉ? Sản phẩm: Con Ruốc Giá bán: – Ruốc tươi: 100.000 đ/kg

#Big Sale Qúy 3/2023-Món ngon từ Hải sản tươi sống?

Món ngon từ Hải sản tươi sống? Hải sản tươi sống tphcm – hai san