Lưu trữ thẻ: Tôm rảo tươi sống mua ở đâu

#Big Sale Qúy 3/2023 Tôm rảo tươi sống bao nhiêu 1kg?

Tôm rảo tươi sống bao nhiêu 1kg? Giá Tôm rảo tựơi sống: 350.000 đ/kg Quy cách: