Lưu trữ thẻ: Giá Thịt gà nhập khẩu

#Big Sale Qúy 3/2023- Điểm bán thịt gà nhập khẩu?

Điểm bán thịt gà nhập khẩu? Thịt gà nhập khẩu Với giá bán lẻ: 90.000

#Big Sale Qúy 3/2023- Giá sỉ thịt Gà nhập khẩu?

Giá sỉ thịt Gà nhập khẩu? Thịt gà nhập khẩu Với giá bán lẻ: 90.000 đ/kg