Lưu trữ thẻ: Giá Sò huyết bán lẻ

#Big Sale Qúy 3/2023- Hình ảnh sò huyết?

Hình ảnh sò huyết? Sò huyết bao nhiêu tiền 1kg? Giá bán: 500.000đ/kg Quy cách:

#Big Sale Qúy 3/2023- Sò huyết chế biến món gì?

Sò huyết chế biến món gì? Sò huyết bao nhiêu tiền 1kg? Giá bán: 500.000đ/kg