Lưu trữ thẻ: Giá sỉ Ốc nhảy sống

#Big Sale Qúy 3/2023- Giá 1kg Ốc nhảy sống?

Giá 1kg Ốc nhảy sống? Giá bán con ốc nhảy sống: 210.000 đ/kg Quy cách: 40-50

#Big Sale Qúy 3/2023 Khuyến mãi Ốc nhảy sống?

Khuyến mãi Ốc nhảy sống? Ốc nhảy Giá bán: nhảy đỏ : 250 000 / ký

#Big Sale Qúy 3/2023 Hình ảnh Ốc nhảy sống? Ốc nhảy sống có ngon không?

Hình ảnh Ốc nhảy sống? Ốc nhảy sống có ngon không?  Giá bán con ốc