Lưu trữ thẻ: Giá sỉ Ốc hương sống

#Big Sale Qúy 3/2023 Vựa bán ốc hương sống?

Vựa bán ốc hương sống? Giá bán Ốc hương sống: 410,000đ/kg Quy cách: ốc hương sống