Lưu trữ thẻ: Giá Mực nang sống tại HCM

#Big sale quý 3/2023- Mực nang sống bán giá tốt?

Mực nang sống bán giá tốt? Giá Mực nang sống: 740.000 đồng/kg Quy cách: mực sống

#Big Sale Qúy 3/2023- Vựa bán mực nang sống!

Vựa bán mực nang sống! Giá mực nang sống: 380k/kg Quy cách: mực sống nguyên