Lưu trữ thẻ: Giá 1kg Tôm tít trứng

#New sale quý 4/2023- Giá Tôm tít trứng?

Giá Tôm tít trứng? Tôm tích trứng : 350.000 đ/kg Quy cách: hàng sống nguyên con

#Big sale quý 3/2023- Vựa bán Tôm tít trứng?

Vựa bán Tôm tít trứng? Tôm tích trứng : 350.000 đ/kg Quy cách: hàng sống nguyên