Lưu trữ thẻ: Giá 1kg Tôm tích trứng

#Big Sale Qúy 3/2023- Hình ảnh Tôm tích trứng?

Hình ảnh Tôm tích trứng? Tôm tích trứng : 350.000 đ/kg Quy cách: hàng sống