Lưu trữ thẻ: Giá 1kg Tôm hùm Canada

#New sale quý 2/2024-Tôm hùm Canada giá bao nhiêu?

Tôm hùm Canada giá bao nhiêu? Tôm Canada hay còn gọi là tôm hùm Bắc

#Big sale quý 1/2024- Tôm hùm Canada bán tại HCM?

Tôm hùm Canada bán tại HCM? Tôm hùm Canada Quy cách : Hàng sống và cấp