Lưu trữ thẻ: Cách làm Tôm càng sen

#Big Sale Qúy 3/2023 Hình ảnh tôm càng sen!

Hình ảnh tôm càng sen! Giá tôm càng sen: 450k/kg Kích cỡ: Size 10 –