Lưu trữ thẻ: Cá bàn sa

#Big Sale Qúy 3/2023 Dinh dưỡng của cá bàn sa rất cao. Mua cá bàn sa ở đâu tươi ngon?

Dinh dưỡng của cá bàn sa Sản phẩm: Cá Bàn Sa Giá cá hiện nay: 230.000 đ/kg