Lưu trữ thẻ: Bún Khô hắc cấy

#Big Sale Qúy 3/2023 – Khô hắc cấy có ngon không?

Khô hắc cấy có ngon không? Khô hắc cấy giá bao nhiêu? Giá bán: 7.500.000đ/kg