Lưu trữ thẻ: bột vỏ tôm

#Big Sale Qúy 3/2023 Hải sản phế liệu dùng làm thức ăn cho gia súc giá bao nhiêu?

Hải sản phế liệu Sản phẩm: Cá tạp – vỏ tôm – cá phế liệu làm cho thức ăn gia