Lưu trữ thẻ: Bọ biển giá rẻ

#Big sale quý 3/2023- Giá Bọ biển?

Giá Bọ biển? Giá bọ biển sống hiện nay: 1.520.000 đ/ 1kg Quy cách: Size: 0.8-1.3kg/con, còn sống,

#Big sale quý 3/2023- Điểm bán Bọ biển?

Điểm bán Bọ biển? Giá bọ biển sống hiện nay: 1.520.000 đ/ 1kg Quy cách: Size: 0.8-1.3kg/con, còn

#Big Sale Qúy 3/2023- Giá 1kg bọ biển?

Giá 1kg bọ biển? Giá bọ biển sống hiện nay: 1.520.000 đ/ 1kg – Size: 0.8-1.3kg/con