Lưu trữ thẻ: Bán tôm mũ ni

#Big Sale Qúy 3/2023- Hình ảnh tôm mũ ni?

Hình ảnh tôm mũ ni? Giá tôm mũ ni : Size: 3-5 con/Kg – 950.000đ/Kg. Size:

#Big Sale Qúy 3/2023 Khuyến mãi Tôm mũ ni?

Khuyến mãi Tôm mũ ni? Tôm mũ ni giá bao nhiêu Sản phẩm : Tôm

#Big Sale Qúy 3/2023 con tôm mũ ni bán ở đâu ? Giá bao nhiêu 1kg ?

con tôm mũ ni giá bán : Size 3-5 con/Kg – 950.000đ/Kg. Size 6-8 con/Kg –