Lưu trữ thẻ: Bán Tôm khô loại 1 online

#Big sale quý 3/2023- Vựa bán Tôm khô loại 1?

Vựa bán Tôm khô loại 1? Giá bán : 950.000 đ/kg. Quy cách: đóng gói