Lưu trữ thẻ: Bán Sò dương sống

#Big Sale Qúy 3/2023- Vựa bán sò dương sống?

Vựa bán sò dương sống? Giá bán con sò dương: 420.000đ/kg Size: 5 con/kg –