Lưu trữ thẻ: Bán Sò điệp sống online

#New tháng 7/2023- Sò điệp sống giá bao nhiêu?

Sò điệp sống giá bao nhiêu? Giá sò điệp sống Giá bán: 155.000 đ/kg Xuất xứ: Lagi

#Big Sale Qúy 3/2023- Giá sỉ Sò điệp sống?

Giá sỉ Sò điệp sống? Giá bán: 155.000 đ/kg Xuất xứ: Lagi – Bình Thuận Quy cách: sò