Lưu trữ thẻ: Bán Hàu sữa Nhật

#Big Sale Qúy 3/2023- Hàu sữa Nhật bán giá tốt?

Hàu sữa Nhật bán giá tốt? Giá Hàu sữa Nhật: 345.000 đ/kg – Size 10 -12