Lưu trữ thẻ: Bọ biển nấu món gì ngon

#Big Sale Qúy 3/2023- Giá 1kg bọ biển?

Giá 1kg bọ biển? Giá bọ biển sống hiện nay: 1.520.000 đ/ 1kg – Size: 0.8-1.3kg/con