Lưu trữ thẻ: Bán Sò tộ tại HCM

#New tháng 7/2023- Vựa bán Sò tộ?

Vựa bán Sò tộ? Sản phẩm: Sò tộ Giá bán : 150.000 đ/kg Quy cách: Sò sống nguyên